Veliký úspěch naší MŠ – 1. místo v soutěži Rodina a škola – cesta k dětské kreativitě“.

Naše MŠ získala 1. místo v soutěži vyhlášené MČ Prahou 3 – Rodina a škola, cesta k dětské kreativitě. Naše školka se zapojila s projektem „S Duhovou kuličkou za každou babičkou“, který jsme společně i s detašovaným pracovištěm plnily po celý tento školní rok a který nadchl děti i dospělé. Babičky a dědečkové se vzájemně s dětmi našli

společná témata vzájemně si předávali své poznatky, radosti a úsměvy.

 

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521