„Paní učitelky i provozní šijí látkové roušky“

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o výrobě látkových roušek, kterých k dnešnímu dni 30. 4. 2020, paní učitelky a provozní ušily celkem krásných 880 ks.

A šijí dál. Roušky jsme rozdaly do Domova seniorů Třebešín, do FNKV, do LDN na Praze 4, do nemocnice v Příbrami a do porodnice U Apolináře.

Získaly jsme i od pana Kozlova jednorázové roušky, které byly též předány.

20 roušek bylo předáno i do krizového centra Vozovna na Praze 3 a 100 látkových roušek  k využití pro město Sedlec-Prčice.

Všem, tedy jmenovitě Barunce, Ivě a Lence z MŠ Třebešín, Janě, Daně, Janě, Markétě, Líbě, Renatě, Aleně a Báře z MŠ Lobkovicova, moc děkuji. Ředitelka MŠ.

   

.

      

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521
Skip to content