„Procházka do Malešického parku – Motýlci“

Paní učitelky z Motýlků se šly s dětmi projít do blízkého Malešického parku, děti si náramně užily zajímavé herní prvky a protáhly si pořádně svoje tělíčka.

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521
Skip to content