„Roušky pro Domov seniorů Třebešín a nemocnici v Příbrami a FNKV“

Včera došlo k dalšímu předání roušek pro naše staroušky v Domově seniorů Na Třebešíně.

Roušky ušila slečna učitelka Ivanka a Barunka z MŠ Třebešín i paní učitelky a provozní z MŠ Lobkovicova – Barunka, Jana, Renata, Dana, Jana a Markéta.

Další roušky z dílny našich paní učitelek a provozních dnes 27. 3. putovaly do nemocnice v Příbrami.

Včera jsem předala 150 kusů látkových roušek FNKV.

Zde je poděkování, které patří všem mým kolegyním za šití:

Dobrý den, paní ředitelko,
touto cestou bych Vám rád osobně i jménem vedení FNKV poděkoval za provedené obdarování potřebnými látkovými rouškami pro potřeby nemocnice. Váš dar nám velmi pomůže v boji se zákeřnou chorobou.
s pozdravem
Zdeněk Procházka
vedoucí odboru SPRÁVA BUDOV
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 10034 Praha 10

 

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521
Skip to content