loading

 

 Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy.

Vážení rodiče,

zrušte si prosím na červenec a srpen platby na školné i stravné!
Vyúčtování bylo provedeno a přeplatky vám budou vráceny na vaše účty.
Vyúčtování za školné bylo provedeno tak, aby na účtě vašeho dítěte byla 0,-Kč.
Na stravném zůstává jedna platba, aby bylo možné nakoupit potraviny v srpnu na začátek září.
U dětí, které odchází do ZŠ, nebo se stěhují, bude vše vráceno na účty.
Od září je změna v placení školného, které se zvyšuje na 1.050,- Kč.
Částka je splatná na účet mateřské školy vždy k 10. dni daného měsíce.
Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.
(Vše již bylo vyvěšeno na nástěnkách a webu školy dne 5. 6. 2020).
Stravné se od září 2020 zvyšuje na 880,- Kč za měsíc pro děti do 6ti let a pro děti s odkladem školní docházky na 924,- Kč.
Částka je splatná na účet mateřské školy vždy k 10. dni daného měsíce.
Pokud budete zadávat obě částky jako trvalé platby, zadejte si je pouze od září do června.
Pokud je prázdninový provoz, vše se platí zvlášť.
Prosím, věnujte platbám a zadávání plateb pozornost.
Děkuji Vám za pochopení a přeji klidné prázdniny.
Sekerová Hana, ředitelka MŠ

 

Milé děti a vážení rodiče,

pomalu nám končí společný rok, který byl letos o něco kratší a složitější, ale i tak jsme si ho určitě společně užili, něco nového se naučili, vytvořili a také se nasmáli. Zde máte malé připomenutí některých společných aktivit.

Všem vám přejeme hodně zdraví a pohodové léto. Našim předškoláčkům, kteří v září nastoupí do školy, alespoň touto cestou, přejeme hodně úspěchů a pohody ve škole. Ať máte samé jedničky a žádné černé puntíky.

Ředitelka a kolektiv MŠ.

„Můj rok se školkou 2019-2020“

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521