Šablony ZŠ a MŠ II.: MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 64

Název projektu: MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 64

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015254

Zahájení realizace projektu: 1.9.2019

Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 747 994,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 a 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, podpora projektových dní mimo školu a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, realizace projektových dní mimo mateřskou školu a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Projektový den mimo školu

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí

 

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521
Skip to content